تبلیغات
ماهی زلال پرست - اولین خبرنگارزن

ماهی زلال پرست

ایشون «عزت ملک‌ خانم» نخستین خانم خبرنگار ایرانی هستند دختر امامقلی میرزای عمادالدوله دولتشاهی، پسر محمد علی میرزا دولتشاه، فرزند فتحعلی شاه قاجار که از سال۱۳۰۶ ملقب به «اشرف السلطنه» شدند.نوشته شده در شنبه 14 شهریور 1394 ساعت 07:21 ب.ظ توسط الهه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak