تبلیغات
ماهی زلال پرست - همه چی ممنوع!!!!!!!!!!!!!!!!

ماهی زلال پرست

شــانه بـــه شـانه در خیـــابان، مرد و زن ممنوع

با هم نشستن، شعر خواندن، گپ زدن ممنوع

حرف از هر آنچه طعمِ شور زندگی دارد

در اختلاطِ سایه هـای تن به تن ممنوع

اینجـــا نباید خیس بـود و خواند یا خندید

تا زیرِ باران رفتن و عاشق شدن، ممنوع !

اینجــــا مذاقِ روزهــــا لبریزِ کافـــــور است

هر چه سپید اینجا به جز برفِ کفن، ممنوع!

بر تابلویی تویِ مسیرِ زندگی کردن

یک روز بنویسند:" آری مطلقا ممنوع!"

آنهـــا فقط باید نهـــــادِ جمله هـــــا باشند

اینجا ضمیرِ او ، شما ، تو ، ما و من، ممنوع

پالایشِ قاموس هـــــا را کرده اند آغـــــــــاز

میبوسمت ممنو ع و گلْ ممنوع و زنْ ممنوع

"رضا علی اکبری"


نوشته شده در پنجشنبه 5 شهریور 1394 ساعت 11:34 ق.ظ توسط الهه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak