تبلیغات
ماهی زلال پرست - جاتون خالی

ماهی زلال پرست

روز پنج شنبه هوس کردیم بریم آبشار بیشه دورود (لرستان).جاتون خالی ....با چندتا ازهمکاران راهی شدیم اونجا مسیر راه آهنم بود کنارای ایستگاه قطار چادر زدیم وبه سبک لری خودمونیم وسایل کباب رو مهیا کرده وشام رو نوش جان فرمودیم!!!!!!!!!(اصلا به یاد شماهام نبودم).
هرچی ازصفای مناظرش بگم کم گفتم .درحال لذت وکیف وحال بودیم که تلفن همسرجان به صدا دراومد یکی ازهمسایه ها بودکه خبر ورود دزدبه خونمون رو داد که البته با گرز لرها متواری شده بود.
همسرجان امرفرمود سکوت کنیم تاعیش دوستان به هم نخوره وفرمود هرچه شده تاحالا شده بی خیال باشید.اون شب تاصبح همه بخاطر صدای سوت قطار نخوابیدن جزمن ویکی ازهمسفرامون که پاپدار(ببخشید پاسدار)هستند گفت من مرد کوهستانممنم استرس خونه رو داشتم زود خوابیدم.
فردا صبح تاظهرهم رفتیم کنار آبشار وبازم کبابوساعت 5 برگشتیم خونه.
بقیه ی ماجرا .....................تابعد.
********************************************************************************
الی گفت:لر بدون کباب=نماز بی وضو

نوشته شده در دوشنبه 19 مرداد 1394 ساعت 12:08 ب.ظ توسط الهه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak